مجله اینترنتی پریناز ، پورتال خبری و سبک زندگی

مجله عکس: (تصاویر) چهره انسان پس از یک قرن؛ افرادی که بیش از ۱۰۰ سال زندگی کردند

2

به گزارش مجله اینترنتی پریناز سرویس مجله عکس

(تصاویر) چهره انسان پس از یک قرن؛ افرادی که بیش از ۱۰۰ سال زندگی کردند


باب وایتون اهل انگلیس متولد 29 مارس 1908 با 111 سال سن

باب وایتون اهل انگلیس متولد 29 مارس 1908 با 111 سال سن

شیتتسو واتانابه متولد 5 مارس 1907، مرگ 23 فوریه 2020 در 112 سالگی

شیتتسو واتانابه متولد 5 مارس 1907، مرگ 23 فوریه 2020 در 112 سالگی

کان تاناکا متولد 2 ژانویه 1903 اهل ژاپن با 117 سال سن

کان تاناکا متولد 2 ژانویه 1903 اهل ژاپن با 117 سال سن

خولیا فلوری کلک اهل بولیوی متولد 26 اکتبر 1900 با 119 سال سن

خولیا فلوری کلک اهل بولیوی متولد 26 اکتبر 1900 با 119 سال سن

ساپارمن سودیمجو اهل اندونزی متولد 31 دسامبر 1870، مرگ 30 آوریل 2017 در سن 146 سالگی

ساپارمن سودیمجو اهل اندونزی متولد 31 دسامبر 1870، مرگ 30 آوریل 2017 در سن 146 سالگی

 کوکا استامبولووا اهل روسیه متولد 1 ژوئن 1889، مرگ 27 ژانویه 2019 در سن 129  سالگی

کوکا استامبولووا اهل روسیه متولد 1 ژوئن 1889، مرگ 27 ژانویه 2019 در سن 129 سالگی

تانزیلیا بیسمبایوا اهل روسیه متولد 14 مارس 1896، مرگ اکتبر 2019 در سن 123 سالگی

تانزیلیا بیسمبایوا اهل روسیه متولد 14 مارس 1896، مرگ اکتبر 2019 در سن 123 سالگی

ژان کالمن اهل فرانسه متولد 21 فوریه 1875، مرگ 4 اگوست 1997 در سن 122 سالگی

ژان کالمن اهل فرانسه متولد 21 فوریه 1875، مرگ 4 اگوست 1997 در سن 122 سالگی

نابی تاجیما اهل ژاپن متولد 4 اگوست 1900، مرگ 21 اوریل 2018 در سن 117 سالگی

نابی تاجیما اهل ژاپن متولد 4 اگوست 1900، مرگ 21 اوریل 2018 در سن 117 سالگی

ماری لوئیز اهل کانادا متولد 29 اگوست 1880، مرگ 16 اوریل 1998 در سن 117 سالگی

ماری لوئیز اهل کانادا متولد 29 اگوست 1880، مرگ 16 اوریل 1998 در سن 117 سالگی

ویولت براون اهل جامائیکا متولد 10 مارس 1900، مرگ 15 سپتامبر 2017 در سن 117 سالگی

ویولت براون اهل جامائیکا متولد 10 مارس 1900، مرگ 15 سپتامبر 2017 در سن 117 سالگی

اما مارتینا مورانو اهل ایتالیا متولد 29 نوامبر 1899، مرگ 15 اوریل 2017 در سنل 117 سالگی

اما مارتینا مورانو اهل ایتالیا متولد 29 نوامبر 1899، مرگ 15 اوریل 2017 در سنل 117 سالگی

میسائو اوکاوا اهل ژاپن متولد 5 مارس 1898، مرگ اول اوریل 2015 در سن 117 سالگی

میسائو اوکاوا اهل ژاپن متولد 5 مارس 1898، مرگ اول اوریل 2015 در سن 117 سالگی

ماریا کاپوویلا اهل اکوادور متولد 14 سپتامبر 1889، مرگ 27 اوت 2006 در سن 116 سالگی

ماریا کاپوویلا اهل اکوادور متولد 14 سپتامبر 1889، مرگ 27 اوت 2006 در سن 116 سالگی

سوزانا جونز اهل آمریکا متولد 6 ژوئیه 1899، مرگ 12 می 2016 در سن 116 سالگی

سوزانا جونز اهل آمریکا متولد 6 ژوئیه 1899، مرگ 12 می 2016 در سن 116 سالگی

گرترود ویور اهل آمریکا متولد 4 ژوئیه 1898، مرگ 6 اوریل 2015 در سن 116 سالگی

گرترود ویور اهل آمریکا متولد 4 ژوئیه 1898، مرگ 6 اوریل 2015 در سن 116 سالگی

بس کوپر اهل آمریکا متولد 26 اگوست 1896، مرگ 4 دسامبر 2012 در سن 116 سالگی

بس کوپر اهل آمریکا متولد 26 اگوست 1896، مرگ 4 دسامبر 2012 در سن 116 سالگی

ژیرمون کیمورا اهل ژاپن متولد 19 اوریل 1897، مرگ 12 ژوئن 2013 در سن 116 سالگی

ژیرمون کیمورا اهل ژاپن متولد 19 اوریل 1897، مرگ 12 ژوئن 2013 در سن 116 سالگی

جرالین تالی اهل آمریکا متولد 23 می 1899، مرگ 17 ژوئن 2015 در سن 116 سالگی

جرالین تالی اهل آمریکا متولد 23 می 1899، مرگ 17 ژوئن 2015 در سن 116 سالگی

کریستین مورتنسن اهل دانمارک متولد 16 اگوست 1882، مرگ 25 آوریل 1998 در سن 115 سالگی

کریستین مورتنسن اهل دانمارک متولد 16 اگوست 1882، مرگ 25 آوریل 1998 در سن 115 سالگی

برنیس مادگان اهل آمریکا متولد 24 ژوئیه 1899، مرگ 3 ژانویه 2015 در سن 115 سالگی

برنیس مادگان اهل آمریکا متولد 24 ژوئیه 1899، مرگ 3 ژانویه 2015 در سن 115 سالگی

گرترود بینز اهل آمریکا، متولد 6 آوریل 1894، مرگ 11 سپتامبر 2009 در سن 115 سالگی

گرترود بینز اهل آمریکا، متولد 6 آوریل 1894، مرگ 11 سپتامبر 2009 در سن 115 سالگی

هونورین روندلو اهل فرانسه متولد 28 ژوئیه 1903، مرگ 19 اکتبر 2017 در سن 114 سالگی

هونورین روندلو اهل فرانسه متولد 28 ژوئیه 1903، مرگ 19 اکتبر 2017 در سن 114 سالگی

یسرائیل کریستال اهل اسرائیل متولد 15 سپتامبر 1903، مرگ 11 اگوست 2017 در سن 113 سالگی

یسرائیل کریستال اهل اسرائیل متولد 15 سپتامبر 1903، مرگ 11 اگوست 2017 در سن 113 سالگی

ماسازو نوناکا اهل ژاپن متولد 25 ژوئیه 1905، مرگ 20 ژانویه 2019 در سن 113 سالگی

ماسازو نوناکا اهل ژاپن متولد 25 ژوئیه 1905، مرگ 20 ژانویه 2019 در سن 113 سالگی

فرانسیسکو اولیورا اهل اسپانیا متولد 13 دسامبر 1904، مرگ 29 ژانویه 2018 در سن 113 سالگی

فرانسیسکو اولیورا اهل اسپانیا متولد 13 دسامبر 1904، مرگ 29 ژانویه 2018 در سن 113 سالگی

یاسوتارو کوید اهل ژاپن متولد 13 مارس 1903، مرگ 19 ژانویه 2016 در سن 112 سالگی

یاسوتارو کوید اهل ژاپن متولد 13 مارس 1903، مرگ 19 ژانویه 2016 در سن 112 سالگی

ریچارد اورتون اهل آمریکا متولد 11 می 1906، مرگ 27 دسامبر 2018 در سن 112 سالگی

ریچارد اورتون اهل آمریکا متولد 11 می 1906، مرگ 27 دسامبر 2018 در سن 112 سالگی

ساکاری ساروی اهل ژاپن متولد 5 فوریه 1903، مرگ 5 ژوئیه 2015 در سن 112 سالگی

ساکاری ساروی اهل ژاپن متولد 5 فوریه 1903، مرگ 5 ژوئیه 2015 در سن 112 سالگی

ادنا پارکر اهل آمریکا متولد 30 اوریل 1893، مرگ 26 ژوئیه 2008 در سن 115 سالگی

ادنا پارکر اهل آمریکا متولد 30 اوریل 1893، مرگ 26 ژوئیه 2008 در سن 115 سالگی

Let’s block ads! (Why?)منبع خبر

گرد آوری : http://parinaz.net/

Comments are closed.