مجله اینترنتی پریناز ، پورتال خبری و سبک زندگی

مجله حادثه : هُرم گرما ایلام را گداخت

2

به گزارش مجله اینترنتی پریناز سرویس حوادث

هُرم گرما ایلام را گداخت


کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی ایلام روز پنج شنبه با ذکر اینکه دمای هوا در استان ایلام به ۴۸ درجه رسیده است از شهروندان خواست از ترددهای غیرضروری در سطح شهر اجتناب کنند.

ساسان رستمی در گفت وگو با ایرنا افزود: روند فزاینده دمای هوا تا اواخر هفته آینده در مناطق مختلف استان ایلام جریان دارد.


کارشناس هواشناسی ایلام از این افزایش و تداوم هوای گرم ایلام به عنوان اولین موج گرمای امسال استان ایلام نام برد و اظهار داشت: انتظار می‌رود که این روند تا اخر هفته آینده ادامه داشته باشد.


وی با ذکر اینکه روزهای آینده جو استان پایدار و در برخی ساعات وزش باد می‌تواند در استان وجود داشته باشد به مرز نسبتاً شدید تا شدید هم برسد نتیجه گرفت: این مسئله تا حدی احتمال غبار محلی و غبار آلود بودن را با توجه به رطوبت منطقه می‌تواند به همراه داشته باشد.


کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی ایلام همچنین توصیه کرد: لازم است در خصوص مصرف حامل‌های انرژی و همچنین خطر گرمازدگی به ویژه برای افراد سالمند و خردسال توجه لازم به عمل آید.


وی دمای کنونی ایلام را ۳۷.۵ درجه عنوان کرد که این میزان گرما برای منطقه سردسیر و کوهستانی ایلام در میانه خرداد زیادی گرم به نظر می‌رسد.


رستمی دمای هوا در شهرستان‌های گرمسیری مهران و دهلران را ۴۸ درجه سانتی گراد عنوان کرد.


اعلام دمای ۴۸ درجه‌ای برای جنوب استان ایلام درحالی است که برخی افراد م میزان واقعی گرما را بیشتر از میزان اعلام شده می‌دانند که البته همواره گرایشی در مردم برای بیشتر دانستن میزان گرما از عدد اعلام شده وجود داشته است که شاید اختلاف این دو از تفاوت محاسبه ریشه گیرد.
**تنوع اب وهوایی ایلام

اقلیم استان ایلام با وجود محدودیت گستره به علت تاثیر گرفتن از عوامل مختلفی ازجمله عرض جغرافیائی، ارتفاعات، بیابانهای عربستان، جلگه خوزستان، دشتهای عراق و بادهای محلی از تنوع زیادی برخورداراست.

استان ایلام ازنظرشرایط اقلیمی جزء مناطق گرمسیرکشورمحسوب می شود، ولی بعلت وجودارتفاعات، اختلاف درجه حرارت وبارندگی دربخشهای شمالی، جنوبی وغربی آن زیاداست بطوریکه میتوان ازنظراقلیمی، مناطق سه گانه سردسیری، گرمسیری ومعتدل را در این استان بخوبی مشاهده نمود.این مناطق عبارتنداز:

۱- مناطق کوهستانی شمال وشمال شرق که آب وهوای نسبتاً سرد وزمستان طولانی داردحداقل درجه حرارت درزمستان تا ۱۵ درجه زیرصفرمی رسدومیزان بارندگی آن نیزبه بیش از ۵۰۰ میلی متردرسال بالغ می گردد.

۲- مناطق جلگه ای غرب وجنوبغرب استان که آب وهوای گرمسیری دارند.حداکثردرجه حرارت این مناطق تا ۴۵ درجه بالای صفرمی رسد. میزان بارندگی این مناطق حدود ۲۰۰ میلیمتردرسال است.

۳- مناطق میانی باآ‎ب وهوای معتدل که درجه حرارت این مناطق درزمستان تا۵ درجه زیرصفروحداکثردرجه حرارت آن درمناطق جنوبی ودره شهردرتابستان به بیش از ۴۰ درجه سانتی گرادمی رسد.


سیستمهای جوی مختلفی استان راتحت تاثیرقرارمی دهندکه باعث بارشهای فصول پائیز، زمستان، بهاروگاهاً درتابستان می شوند.توده هوای غربی ازدریای مدیترانه ودریای سیاه باعث بارندگیهای پائیزی وزمستانی دراستان می شوندوجریانات سودانی ودریای سرخ و صحرای عربستان نیزدربارشهای زمستانی وبهاری مؤثرندودرتابستان سبب گرم شدن هوامی شوند.


طورکلی نواحی شمال وشمال شرق استان ایلام کوهستانی و نواحی جنوب غرب وغرب استان از اراضی پست وکم ارتفاع تشکیل یافته که مهمترین ارتفاعات ان کبیرکوه ودینارکوه می باشند.


دشتهای وسیع درکشورعراق درتابستان باعث ایجادسلول کم فشارحرارتی بادمای زیادورطوبت کم می شوندهمچنین توده های شمالی راکه ازمناطق سیبری کشورماراتحت نفوذقرارمی دهندباعث کاهش دماویخبندان درمناطق شمالی استان می شوند.

براساس اطلاعات وآمارثبت شده درایستگاه سینوپتیک ایلام حداکثرمطلق درجه حرارت ۶/۴۰ درجه سانتی گرادوحداقل مطلق درجه حرارت ۶/۱۲- درجه سانتی گرادبوده ومتوسط بارندگی سالانه این ایستگاه ۵۹۵ میلی مترمی باشدتعدادروزهای یخبندان شهرایلام به ۲۷ روزدرسال می رسد.

درایستگاه دهلران حداکثرمطلق درجه حرارت ۸/۵۰ درجه سانتی گراد وحداقل مطلق درجه حرارت ۴/۰- درجه سانتی گرادثبت شده است مقدارمتوسط بارندگی سالانه ایستگاه دهلران ۳/۳۱۸ میلی مترمی باشد.

رژیم بارندگی استان به گونه ای است که حدود ۵۰% بارندگی درفصل زمستان ۲۰% در فصل بهار و۲۹% درفصل پائیزو ۱% درفصل تابستان ریزش می کند.

بارندگی سالانه فراوان ازیکسوونقش استان بعنوان زهکش آبهای سطحی سلسله جبال زاگرس ازسوی دیگر، موجب پیدایش رودخانه های زیادی شده که مهمترین آنها: سیمره – میمه – دویرج – کنجانچم – گدارخوش – چنگوله – گاوی – کنگیر – تلخاب می باشند.


۶۰۳۴

منبع خبر

گرد آوری : https://parinaz.net/

Comments are closed.