مجله اینترنتی پریناز ، پورتال خبری و سبک زندگی

مجله حادثه : ارگ سمنان

22

به گزارش مجله اینترنتی پریناز سرویس حوادث

ارگ سمنان


ایرنا – سمنان – در حالی که بسیاری از شهرها بدنبال انتخاب و یا ساخت المان هایی هستند که بتوانند از آن بعنوان نماد شهری استفاده کنند ،سمنان از دوران قاجار تا به امروز ارگ را بعنوان نمادی برای خود تعیین کرده است و در حال حاضر نیز اهمیت این نماد در بافت شهری و نشانه ها دیده می شود . ارگ سمنان در حال حاضر در منطقه پر ترافیک شهر بعنوان میدانی مرکزی قرار دارد و عبور و مرور اتومبیل ها بخصوص اتومبیل های سنگین می تواند خطرات جدی را بر این بنای باستانی ایجاد کند . عکاس /عابد میرمعصومیمنبع خبر

گرد آوری : https://parinaz.net/

Comments are closed.